Z powodzeniem zrealizowaliśmy już wiele projektów wykorzystując technologie przewiertu sterowanego. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą
- prosimy o kontakt.
   Naszą dewizą jest odpowiedzialność i wysoka jakość dostarczanych usług.

rurociąg po renowacji śląsk

Przewierty sterowane

   Horyzontalne przewierty sterowane (HDD: Horizontal Directional Drilling) – nowoczesna technologia (zaliczana do tzw. technologii bezwykopowych) polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. Stosuje się ją do bezwykopowego instalowania nowych rurociągów oraz rur osłonowych. Trasa przewiertu może być prostoliniowa lub po łuku, a kierunek wiercenia głowicą sterującą można regulować w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego. Umożliwia to omijanie przeszkód zarówno naziemnych, jak i podziemnych, dlatego przewierty sterowane stosowane są z reguły w przypadkach, kiedy wykonywanie wykopów otwartych jest znacznie utrudnione lub niemożliwe, np. przejście pod rzeką lub drogą o dużym natężeniu ruchu.

   W metodzie przewiertu sterowanego ułożenie rury przewodowej lub osłonowej stanowi zwykle operację dwustopniową. Najpierw wzdłuż wymaganej trasy wykonywany jest otwór pilotowy, a następnie podczas ruchu powrotnego odwiert jest poszerzany do większej średnicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie podczas ruchu powrotnego, wcześniej przygotowany rurociąg zostaje zamocowany do poszerzacza za pomocą specjalnego łącznika obrotowego (krętlika) i jest wciągany do rozwierconego otworu równocześnie z wycofywaniem żerdzi wiertniczych.

   Przewierty sterowane to bardzo wymagające rozwiązania, które wymagają zastosowania najlepszych materiałów o ulepszonych właściwościach, w szczególności o niezwykle wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć. Rury instalowane przy użyciu przewiertu sterowanego muszą być odporne na dodatkowe naprężenia powodowane przez zarysowania powierzchni oraz na długotrwałe obciążenie punktowe.

(materiały wykorzystane w opracowaniu)